AVjobs.ro

[AViation JOB opportunitieS]
Consultanță aeronautică

Air Passenger Right

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Reclamație depusă de:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Complaint submitted by:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Nume:                                                                         Prenume:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Surname:                                                                                              Name:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Adresă:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Address<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Localitate, cod poștal:                                              <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on">Țara</st1:place>:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">City, postcode:                                                                Country:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">E-mail:

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p> 

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Reclamație împotriva:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Complaint against:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Companiei aeriene:                                                  Zbor numărul:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Airline:                                                                                                    Flight number:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Referința rezervare (PNR – registru nume pasageri):<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Booking ref (PNR):<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Aeroport plecare:                                                      Aeroport sosire:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Airport of departure:                                                                            Airport of arrival:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Puncte de legătură (dacă este cazul):<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Connecting points (if any):<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Data zborului:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Date of flight:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ora programată pentru plecare:                              Ora efectivă de plecare:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Scheduled time of departure:                                                           Actual time of departure:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ora programată pentru sosire:                                Ora efectivă de sosire:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Scheduled time of arrival:                                                                  Actual time of arrival:<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Aeroportul (aeroporturile) unde a (au) avut loc incidentul (incidentele):<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Airport/-s where the incident/-s occurred:<o:p></o:p>

 

<p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">FORMULAR DE RECLAMAȚIE

<p style="TEXT-ALIGN: center" align="center">COMPLAINT FORM

<p style="TEXT-ALIGN: justify">Acest formular poate fi utilizat pentru a depune o reclamație la compania aeriană și/sau la organismul național competent.

<p style="TEXT-ALIGN: justify">This form can be used for lodging a complaint with an airline and/or a national enforcement body.


<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center">Compensația și/sau asistența pentru pasageri în cazul refuzului la îmbarcare, al declasării, anulării sau întârzierilor prelungite a zborului conform Regulamentului nr. 261/2004<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align="center">Compensation and/or assistance to passengers in case of denied boarding, downgrading, cancellation or long delay of flight under Regulation [EC] 261/2004<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center">INSTRUCȚIUNI<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center">INSTRUCTIONS<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><o:p> </o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left">1) Pentru a facilita examinarea reclamației Dvs. de către organismul competent din statul membru în care a avut loc incidental (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, dacă incidentul a avut loc pe teritoriul României)vă rugăm să trimiteți reclamația mai întâi la operatorul de transport aerian.<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left"> In order to facilitate the investigation of your complaint by the competent enforcement body (in the Member State where the incident took place), please send your complaint to the operating air carrier at first stage.<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left"><o:p> </o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left">2) În cazul în care compania aeriană nu v-a răspuns în termen de 6 săptămâni de la data primirii reclamației sau în cazul în care nu sunteți mulțumit cu răspunsul primit, vă rugăm să completați și să transmiteți acest formular organismului competent din statul membru în care a avut loc incidentul.<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="left">In case where the airline has failed to provide you with a reply within a period of 6 weeks from the date of receipt or, if you are not satisfied with the reply given to you by the airline, please fill in and return this form to the enforcement body in the Member State where the incident took place.<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left"> <o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="left">3) Dacă incidentul a avut loc în afara UE, în timpul unui zbor spre UE cu o companie aeriană<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left">din UE, puteți contacta organismul competent din statul membru de destinație.<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left"> If the incident took place outside the EU for a flight to the EU with an EU airline, you may contact the enforcement body in the Member State of flight destination.<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left"><o:p> </o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="left">4) Acest formular poate fi utilizat numai pentru cazurile de refuz la îmbarcare, de declasare, de anulare sau de întârziere prelungită a zborului. <o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left">This complaint form is to be used only for cases concerned with a denied boarding incident, downgrading, cancellation, or long delay of a flight.<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left"><o:p> </o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left">5) Pentru orice alte reclamații referitoare la alte incidente legate de zbor, de exemplu recuperarea bagajelor sau emiterea biletelor, pot fi contactate Centrele Europene ale Consumatorilor, aflate în fiecare stat membru al UE (http://ec.europ...nters_en.htm).<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="left">(În România, Centrul European al Consumatorilor – APC România, are următoarea adresa: Bd. Nicolae Balcescu, nr. 32-24, et. 4, ap. 16, sector 1, cod 010055, București, tel/fax: 021.315.71.49, e-mail: office@apc-romania.ro, web: Http://www.apc-romania.ro.) <o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none" align="justify">For any other complaint concerning other types of flight incidents i.e. baggage claims or ticketing issues, the European Consumer Centres in any Member State of the EU can be contacted for further advice (http://ec.europ...nters_en.htm).<o:p></o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none"><o:p> </o:p>

<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none">6)Vă rugăm să completați formularul cu majuscule.<o:p></o:p>

<p style="TEXT-ALIGN: justify">   Please fill in the form in block capital letters.<o:p></o:p>

<p style="TEXT-ALIGN: justify">
 

<p style="TEXT-ALIGN: justify"> 

COMPLAINT FORM

English Română

24 Hour Analog Clock

Bucharest


English Dictionary

For AvJobs
Gadgets powered by Google
Review www.avjobs.ro on alexa.com

Exit


Galeria cu prieteni