AVjobs.ro

[AViation JOB opportunitieS]
Consultanță aeronautică

Regulament privind gestionarea situațiilor de urgență

Conținut:

Capitolul I - Dispozitii generale

Capitolul II - Structuri cu atributii in gestionarea situatiei de urgenta si coordonarea operatiunilor de salvare

Capitolul III - Alarmarea. Cautarea si/sau salvarea

Capitolul IV - Dispozitii tranzitorii si finale

ANEXA Nr. 1 la regulament - LISTA unitatilor operative de cautare

ANEXA Nr. 2 la regulament - LISTA inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta

ANEXA Nr. 3 la regulament - SCHEMA conexiunilor dintre structurile organizatorice care participa la activitatea de cautare si salvare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 14/07/2008

generate de producerea unui accident de aviatie civila, 2008

English Română

24 Hour Analog Clock

Bucharest


English Dictionary

For AvJobs
Gadgets powered by Google
Review www.avjobs.ro on alexa.com

Exit


Galeria cu prieteni